News
Change Region...

Discovery Press Web Benelux

Discovery

Choose Network...

Are We Alone?

Image 1 / 4

Is de aarde de enige plek in het universum waar leven mogelijk is? Zo nee, hoe zien deze buitenaardse wezens er dan uit en wat is de kans dat ze ons ooit komen bezoeken? Zijn ze intelligent? Gevaarlijk? ‘Are we Alone?’ onderzoekt dit aan de hand van drie spectaculaire programma’s die deze vraag op een wetenschappelijke manier proberen te beantwoorden: ‘Alien Encounters’, ‘Alien Invasion: Are We Ready’ en ‘The Definitive Guide to Aliens’. Meer mysterie is er in de nieuwe serie ‘The Unexplained Files’ waarin onverklaarbare gebeurtenissen voorbijkomen op onze eigen aarde, zoals blauwe honden, een bizar spookschip en een vliegtuig dat op merkwaardige wijze verdwijnt, nadat het in contact kwam met een nooit opgehelderd vliegend object. Waren dat wellicht ook buitenaardse wezens? De programma’s van ‘Are we alone?’ onthullen werelden die ons voorstellingsvermogen te boven gaan, maar die misschien werkelijker zijn dan we ooit durven te denken.