News
Change Region...

Discovery Press Web Benelux

Discovery

Choose Network...

Biblical Conspiracies

Image 1 / 9

Tweeduizend jaar na de dood van Jezus Christus worden er nog steeds nieuwe vondsten gedaan die een nieuw licht schijnen op de gebeurtenissen van toen. Zoals de mysterieuze twee spijkers die in 1990 gevonden werden in een grafkist van Kajafas, de hogepriester die verantwoordelijk was voor de kruisiging van Jezus. Historici denken dat dit wel eens de spijkers van diens kruis kan zijn geweest en dat de aanwezigheid erop kan duiden dat Kajafas spijt had van zijn beslissing. En bevestigt de vondst van het 1500 jaar oude manuscript van een anonieme monnik dat Jezus inderdaad getrouwd was met Maria Magdalena? Het vierluik Biblical Conspiracies onderzoekt deze en andere eeuwenoude mysteries.