News
Change Region...

Discovery Press Web Benelux

Discovery

Choose Network...

Blood Lions: Bred for the Bullet

Image 1 / 10

Vorige maand reageerde de wereld geschokt op het doodschieten van de populaire leeuw Cecil door een Amerikaanse trofeejager. Dat Cecil geen uitzondering is, blijkt uit de documentaire ‘Blood Lions' over de georganiseerde plezierjacht in Zuid-Afrika, waarbij leeuwen zelfs speciaal worden gefokt om te worden doodgeschoten in een klein afgezet gebied (canned hunting). Naar schatting 800 tot 1000 leeuwen worden jaarlijks op deze manier doodgeschoten door voornamelijk buitenlandse plezierjagers die daar grif geld voor betalen. Documentairemaker Bruce Young wil de wereld kennis laten maken met de in zijn ogen immorele praktijken die overigens in Zuid-Afrika wel legaal zijn. Samen met een Amerikaanse jager, die deze jacht ook veroordeelt, maar doet alsof hij interesse heeft, probeert hij deze zeer gesloten miljoenen business van binnenuit te filmen.