News
Change Region...

Discovery Press Web Benelux

Discovery

Choose Network...

Commander In Chief

Image 1 / 10

Elke president van de Vereinigde Staten heeft wel een moment in zijn carrière gehad waarop hij kritieke militaire beslissingen moest nemen die de loop van de geschiedenis zou bepalen. Zoals de keuze van George Bush om de strijd aan te gaan met Saddam Hussein en het ingrijpen op de Balkan door Bill Clinton. Hoe werden die beslissingen genomen? Welke afwegingen werden er gemaakt en wat was de rol van de president als hoofd van de strijdkrachten? De nieuwe serie ‘Commander in Chief’ reconstrueert op gedetailleerde wijze wat er zich afspeelde achter de gesloten deuren van deze kamers van de macht. Aan de hand van unieke historische beelden en gesprekken met voormalige adviseurs, historici en journalisten wordt het verhaal van binnenuit verteld. Zo leren we over Nixons worstelingen om op een eerzame wijze een einde te maken aan de oorlog in Vietnam. Een beslissing waar hij uiteindelijk meer dan één presidentschap voor nodig had om uit te voeren.