News
Change Region...

Discovery Press Web Benelux

Discovery

Choose Network...

March To Justice

Image 1 / 3

In 1965 vond de historische mars plaats van Selma naar Montgomery waarbij Martin Luther King opriep voor stemrecht voor de zwarte bevolking. Nu, vijf decennia later, leggen enkele hoofdrolspelers uit die tijd opnieuw deze tocht af per bus, waarbij ze terugkijken op die belangrijke, maar tevens bloedige periode. Aan de hand van hun verhalen wordt de geschiedenis van de Civil Rights Movement naverteld en in beeld gebracht. Aanwezig in de bus is. John Lewis, een van de zes leiders die destijds de Mars naar Washington organiseerde waar King zijn beroemde ‘I Have A Dream’-speech gaf en waar Lewis zelf ook sprak. Ook Ruby Bridges is aanwezig; zij was het eerste zwarte kind dat in 1965 naar een witte basisschool ging, wat op haar eerste schooldag tot heftige portesten leidden. Op één docente na, weigerde alle leraren Ruby les te geven en honderden witte kinderen werden door hun ouders van school gehaald. Ook horen we het verdrietige verhaal van Carolyn McKinstry, die de bomaanslag op de zwarte kerk in Birmingham, Alabama overleefde, maar wel haar vier vriendinnen verloor.