News
Change Region...

Discovery Press Web Benelux

Discovery

Choose Network...

Disasters Engineered S2

Image 1 / 10

Ingenieurs en ontwerpers zijn altijd bezig met nieuwe technologische hoogstandjes die de mensheid weer een stap voorwaarts kunnen brengen. Maar bij innovatie hoort ook tegenslag die soms leidt tot catastrofale rampen met vele doden of miljoenen euro’s aan schade tot gevolg. In het nieuwe seizoen van Distasters Engineered worden enkele van deze technologische rampen uit de geschiedenis onderzocht, zoals de kernramp in Fukushima, de schipbreuk van de Exxon Valdez en de brand in de Grenfelltoren in Londen. Welke ontwerpfouten lagen ten grondslag aan deze catastrofes en welke nieuwe theorieën zijn hierover bekend? Ook zien we hoe dit soort tragedies zorgen voor verbetering van toekomstige ontwerpen, zoals gebeurde na de explosie van het boorplatform Piper Alpha en na die van de spaceshuttle Columbia. Wat heeft men geleerd van de fouten en tot welke nieuwe veiligere innovaties heeft dit geleid?