News
Change Region...

Discovery Press Web Benelux

Discovery

Choose Network...

Hitler Vs. Churchill - FL

Het moment kon niet toevalliger: op de dag dat Adolf Hitler West-Europa aanviel – 10 mei 1940 – werd Winston Churchill gekozen tot premier. Deze dag markeert het beginpunt van een strijd tussen twee regeringsleiders die op het eerste gezicht totaal verschillend lijken, maar toch ook de nodige overeenkomsten hadden – al is het maar hun voorliefde voor de schilderkunst en hun onuitputtelijke wil om te winnen. De documentaire Hitler vs. Churchill gaat dieper in op de karakters van beide rivalen. De oude leeuw versus de adelaar, de beer van Downing Street tegen de wolf, maar ook de aristocraat versus de arbeiderszoon. Aan de hand van oude – soms prachtig ingekleurde – archiefbeelden, plus hun speeches, memoires, en andere privé-documenten laat de documentaire ook zien hoe deze twee mannen elkaar al tien jaar bestudeerden voordat ze tegen elkaar ten strijde trokken.