News
Change Region...

Discovery Press Web Benelux

Discovery

Choose Network...

JFK: The Lost Tapes

Image 1 / 10

In 2012 werden voor het eerste de telefoonopnames vrijgegeven van de situation room van het Witte Huis op de dag dat Kennedy werd vermoord. Deze gesprekken tussen de overheidsfunctionarissen geven nieuwe inzichten in de chaos en verwarring die ontstond in de momenten vlak na de moord. Zo wordt duidelijk dat de situation room slecht op de hoogte was van de feiten en voor zijn informatie net als anderen aangewezen was op de nieuwszenders. Ook wordt een merkwaardige discussie gevoerd of de kist van Kennedy in Washington opgehaald moet worden met een helikopter of een ambulance. “De linkerhand wist niet wat de rechterhand deed”, concludeert Clint Hill, voormalig beveiligingsofficier en aanwezig in de volgauto van de presidentiële stoet. Hij is een van de betrokkenen die in de documentaire ‘JFK: The Lost Tapes’ terugkijkt op die bewuste 22e november in 1963. Samen met interviews met voormalige verslaggevers, hun radio-opnames en audiogesprekken van de Dallas Police Force wordt zo een gedetailleerde reconstructie gemaakt van hoe er werd gehandeld in de uren vlak na de schokkende aanslag.